AMAÇ:

Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk hastalık, sakatlık ve ölümlerinin önlenmesi; bu hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak için, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak ve etkinliği korunmuş aşı ile yüksek aşılama oranlarına ulaşmaktır.

Aşı ile korunulabilir yedi hastalığın morbidite ve mortalitesinin azaltılmasıdır.

 • Difteri
 • Kızamık
 • Boğmaca
 • Tetanoz
 • Tüberküloz
 • Poliomyelit
 • Hepatit B

HEDEFLER:

 • 0 yaş grubunda her bir antijende %95 aşılama oranına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak
 • 0 yaş grubu bebeklerin %90’ını 12.aya ulaştıklarında tam aşılı hale getirmek
 • Okul çağı çocuklarının rapel aşılarını tamamlamak
 • 5 yaş altı (0-59 aylık) eksik aşılı ya da aşısız çocukları belirleyerek aşılarını tamamlamak
 • Her il düzeyinde %90 aşılama oranlarına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak
 • Tespit edilen tüm gebelere en az iki doz tetanoz uygulamak.
 • Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek
 • Toplum katılımını sağlamak.

GBP HASTALIK KONTROL HEDEFLERİ

 • Poliomyelitin Eradikasyonu
 • Maternal ve Neonatal Tetanosun Eliminasyonu
 • Kızamık Eliminasyon Programı
 • Hepatit-B Kontrol Programı
 • Difteri, Boğmaca, Tetanos morbidite ve mortalitesinin azaltılması.

İLÇE DÜZEYİNDE GBP UYGULAMA STRATEJİLERİ

 • Uygulamanın ulaşılmadık bölge kalmayacak şekilde planlanması,
 • Her doğan bebeğin 1 yaşına kadar, aşı takvimine göre aşılanması,
 • Aşısız ya da eksik aşılı 5 yaş altındaki çocukların saptandığı anda aşılanması,
 • Tespit edilen tüm gebelere en az iki doz tetanoz uygulanması
 • Maternal neonatal tetanoz yönünden yüksek riskli bölgelerde bulunan 15-49 yaş (doğurganlık çağındaki ) kadınların tetanos aşısı ile primer immünizasyonunun sağlanması

AŞI UYGULAMALARINDA GENEL PRENSİPLER

 • Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk, gebenin aşılama durumu kontrol edilmeli, aşılanması gerekenler ve eksik aşılılar tespit edilip aşılamak için her fırsat değerlendirilmelidir.
 • Aradan uzun bir zaman geçmiş olsa da aşılamaya kalınan yerden devam edilmelidir.
 • Bir daha gelemeyecek ise bir bebek, çocuk ya da gebe için 1 ampul/şişe aşı açılmalıdır.
 • Açılmadan önce aşının son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
 • Açılan aşı şişelerine açılış tarih ve saati yazılmalıdır.
 • Açılan flakonun lot numarası 012 formuna kaydedilmelidir.
 • Her aşı için ayrı ve steril bir enjektör kullanılmalıdır.
 • Ayrı enjektörle, ayrı ekstremitelerden olmak üzere birden fazla aşı aynı anda uygulanabilir.
 • Programda yer alan 2 canlı aşı arasında süre bırakmaya gerek yoktur.
 • OPV aşısı yapıldıktan sonra, çocuğun beslenmesi sınırlandırılmamalıdır.
 • Aileler uygulanan aşının gerekliliği, görülebilecek yan etkileri, bir sonraki uygulama için ne zaman gelecekleri konularında bilgilendirilmeli, mutlaka aşı kartı verilmelidir.